top of page

ראש המגמה: פיטר יעקב מלץ


מורי מסלולי יב:
אייל יערי וליאת קוך (מסלול תלת ממד)
טל ירושלמי ורעות ישעי
הו (מסלול דו ממד)
דוד חקי ורינת טואיטו יפת (מסלול ניו מדיה)


הנחיית ספרי אמן: רויטל רטיג

מורי המגמה: מוטי ברכר, יונתן כתרי שילה, רויטל רטיג, רינת קוטלר, גיא ניסנהויז, אביטל כנעני,נועה שוורץ, מיכאל ליאני, עתליה אופק


צוות הקמת תערוכה: אייל יערי, גיא שוובל, איה סלונים, אופיר אנקרי, אביתר חיים, אורי שקורי

עיצוב הזמנה: עינבר שחם, עדי לנדאו, ברק זילברמן, מילי רוזנבלט, ליר הנדלר

אתר הקטלוג
: דוד חקי

תערוכת בוגרים
תלמה ילין 2023

bottom of page