top of page

נועה דוסטאר

אני נמצאת בצופים מכיתה ד' ומאז שאני בצופים אני תמיד זכרתי שהייתה קבוצה מסוימת של ילדים שתמיד נראו לי שונים מוזרים שנמנעתי ממנה.  ככל שהזמן עבר הבנתי שהקבוצה הזאת הייתה בעצם מורכבת מילדים עם מוגבלויות רובם בעלי אוטיזם, בשלב מסוים פירקו את הקבוצה וצרפו את אותם ילדים לקבוצות רגילות בצופים וככה אני בעצם נחשפתי לראשונה לאוטיזם.

איך האוטיזם קשור אליי אישית?

בשכבה שלי בצופים יש ילדים בעלי אוטיזם אבל אני הייתי פחות באינטראקציה איתם כי תמיד היינו בקבוצת שונות של ילדים,  רק כשעליתי לכיתה יא ושובצתי לצוות פעילים זאת הייתה הפעם הראשונה שהיו איתי בקבוצה ילדים אם אוטיזם הם היו שני ילדים בצוות, כך נחשפתי לעולמם בצורה ישירה יותר, מצאתי את הדומה ואת השונה בעיניהם ובין אנשים אחרים ואיך המוגבלות של כל ילד לכוד שונה אחת מהשני.

כשעליתי לכיתה יב קיבלתי להיות  ראשת צוות פעילים בצופים ביחד אם חברה. כשאמרו לי את חבריי הצוות שלי אמרו לי שבצוות יהיו שתי שתי ילדות בעלות אוטיזם. למען האמת ממש חששתי, לקחו את ראשי הצוותים לסמינרם על אוטיזם מוגבלויות כדי שנוכל לדעת איך להתמודד ולהיות איתם ועדיין היו בי את החששות של- "מה יקרה עם..." 

ככול שהשנה חלפה אני למדתי להכיר אותן יותר והחששות פחתו בי, למדתי מי צריכה יותר תשומת לב ושאני אהיה איתה הרבה יותר ,למדתי איך לאחת מהן העניין של הזמן וסדר היום שלה מאוד חשוב. למדתי את השוני בין הצרכים שלהם לבין הצרכים של שאר חברי הצוות.

מה זה קשור לעבודה שלי?

לקח לי הרבה זמן לחשוב על מה העבודה שלי תהיה, ואז באחד מהשיעורים שהיו לי המורה הראתה לנו את העבודה של סופי קאל "העיוורים" שהיא שאלה אנשים שמעולם לא ראו מזה חזות היופי בשבילם, אני ממש אהבתי את העבודה ואת הרעיון שלה ובהשראתה עלה רעיון לראשי, הרי המאפיין הלקויי ביותר אצל אנשים בעלי אוטיזם זה בקושר החברתי שלהם, אז אני החלטתי לראיין שלושה ילדים בעלי האוטיזם מהצופים ובנוסף חבר מהשכבה שלי בבית ספר שיש לא גם אוטיזם ולשאול  אותם מזה חיבוק בשבילם ואם הם היו צריכים ליצור יצירת אומנות מה הם היו יוצרים ואיך הם היו יוצרים את החיבוק. אכר כך מהראיונות אני לוקחת השראה ורעיונות ויוצרת את החיבוק  של כול ילד דרך הדרך יצירה שלי. אני בחרתי דווקא לדבר על חיבוק בגלל שזה הדבר הכי פשוט ומובן בנושא של הקשרים חברתיים ובגלל שזה פשוט ומובן לאנשים אחרים הייתי רוצה לראות איך הם מפרשים את זה ואיך הם מפרשים חיבוק בעיניהם.

bottom of page