top of page
ניסיון חדש לרקע סופי.png

אורן יהושע

חלק מהמתנה שלנו הוא לשמוע את הסיפורים שהרוח סיפרה  לסלעים, העבר מלפנינו והעתיד מאחורינו, העכשיו זה שהם נפגשים, שהירח והשמש שניהם בשמיים אנחנו חיים.

ניתן שם לחורבות של ערים עתיקות כמו שניתן שם לכוכבים מתים, והכאב הכי גדול הוא לא להקרא על ידי העבר, בעיר בלי שם אין שמות לרחובות, וכך גם לחתולי הרחוב אין שמות.

הסיפור חתולי רחוב בלי שמות הם מלאכים נופלים מתחיל מסיפורה של הלנה כורכת הספרים בעוד שש שנים ולפני שש סימולטנית. 

 

אורן/יריחו יהושע/בית רפאים

פסקול: איתמר זקס ותום שגב -

bad spin and anis7k (original sin boys)

משתתפות: אילנה בוכבינדר ,מיכל רו, לביא צור. 

bottom of page