top of page
ניסיון חדש לרקע סופי.png

שירז זילברג

העבודה שלי מורכבת מעבודות רישום ונגזרות. העבודות הן אינטואיטיביות ועוסקות בצורות ביומורפיות.

צורה ביומורפית -  צורה מופשטת, אך כזו המבוססת על צורות מן הטבע כגון חיות, בני אדם או צמחים.

העניין בצורות האלו התחילה לפני שנה, לאחר שנחשפתי לעבודות פיסול ביומורפיות מופשטות. במהלך השנה רשמתי עבודות אינטואיטיביות נוספות מתוך רצון לפתח אותן ולחקור עליהן. בחרתי להשתמש ברישומים כמדיום בגלל שזה מאפשר לעבודות להישאר מופשטות ומצמצם הלבשה של דמויים נוספים עליהן. עם הזמן החלה  המחשבה על הנגזרות, שהתפתחו אחרי שניסיתי לתרגם את אחת הצורות לעבודה תלת ממדית.

bottom of page