top of page
ניסיון חדש לרקע סופי.png

אלמוג אפשטיין

בתערוכה מוצגות שלוש עבודות פיסול העוסקות בחקירה צורנית של ריבוע וגריד עם אלמנט אורגני.

 

העבודות בנויות מריבועים. בכל עבודה יש אסימטריות המחזקת את השימוש בריבוע מושלם כצורה.

בין העבודות נוצר תלת שיח הנובע באופן ישיר מצורתן ועקיף מהשפעתן אחת על השנייה.

 

עבודה אחת, היא עבודת רצפות מסודרות בגריד של 4X4 מחוברות לקפיצים אשר ממוסמרים לרצפה, היוצרים תחושת דיסוננס בין הרצפה האמורה להיות יציבה לקפיצים. זו רצפה חלשה אשר הייתה מתמוטטת אם היו עומדים עליה.

 

עבודה שנייה היא גריד של 5X6 של ריבועי קרמיקה זהים מחוברים אחד אל השני בחוטי תפירה. ריבועי קרמיקה עשויים מצבעים שונים של חימר. הם אמנם זהים אך הם משנים את הרוטציה שלהם, ובכך יוצרים דוגמה אשר לא חוזרת על עצמה. ניתן להסתכל על העבודה משני צדדיה, כמו ציור ללא נייר תלוי ללא קיר.

 

בעבודה השלישית מוצגים שני ריבועי שעווה שטמונים בתוכם דימויים בטכניקה של שילוב סוגי שעוות. הם מוצבים כך שאור מאחוריהם מחדד את השימוש בחומר שקוף, והעבודה נראית משני צדדיה בגלל השימוש בתאורה.

bottom of page