top of page
ניסיון חדש לרקע סופי.png

איילת ריינה

I wasn’t listening  If it’s a lie

שמן על קנבס

 

בעבודה שלי בחרתי להתעסק באדישות האנושית, הגעתי לנושא הזה מתוך תסכול ביחס למצב הנוכחי בו העולם נמצא ומחוסר האונים שאני מרגישה כלפיו. בחרתי שלא לעסוק בנושא באופן ביקורתי וגלוי: ציירתי סדרת ציוריים שהם בעצמם אדישים ומטייחים את מה שבאמת מתרחש בהם בדימויים פסטורליים ומרגיעים. הדרך בה אני מבקשת 'לזעזע' ולעורר את צומת הלב של הצופה למסר שאני רוצה להעביר היא בעזרת הפער בין הרוגע והשלווה שהציור משרה למה שבאמת מתרחש בו, בפרטים הקטנים.

מוטיבים חוזרים בציורים שלי הם טבע, מים ואש. הטבע והיסודות- המים והאש יוצרים מתח אל מול האנשים הקטנים בשני הציורים הגדולים, בהם הטבע הוא זה שאדיש כלפי בני האדם, הוא זה שמאיים להטביע, האש היא זו סביבה האנשים מתגודדים והיער עצום וחשוך. בציור של הגלובוס טביעות האצבע של האדם הן האלו בעלות הנוכחות המרכזית, ואם זאת דיי בלהבה הקטנה להצית את הגלובוס.

bottom of page