top of page
ניסיון חדש לרקע סופי.png

ליאל שמוחה

בין ערות לשינה

מובייל עץ ושטיח צמר 125X76

 

העבודה שלי מורכבת מצורות המוצגות בשני חומרים שונים: עץ וצמר – מובייל ושטיח. הצורות שבאות לידי ביטוי בשני האובייקטים בעבודה הן צורות הלקוחות מההתבוננות בחושך בזמן הניסיון להירדם בשעות הלילה.

המאבק התמידי בלהירדם הוא דבר שאני מתמודדת איתו זמן רב, ואיתו הגיעה תופעה בשם שיתוק שינה. שיתוק שינה הוא מצב המתרחש לפני ההירדמות, בו המוח מתעורר אך הגוף נמצא בשינה, מה שגורם לתחושת שיתוק זמני בלי יכולת לזוז או לדבר. התופעה הזאת נתנה לי את ההשראה להתבונן בחושך באופן בוחן, בניסיון ללקוט דימויים או צורות, ולהתייחס לקיפאון של הגוף בזמן הערות של העיניים.

ההופעה של הצורות בשני הדימויים עברו תהליך מדו מימד לתלת מימד. ראשית ציירתי בצורה אינטואיטיבית את הצורות הללו, ולאחר מכן "הפרדתי" כל צורה מהרישומים לפסלוני עץ המחוברים יחד למובייל ושטיח שהוא קובץ של הצורות יחדיו. בחלל התצוגה שלי נוצר איזון חומרי עדין בין המרכיבים.

bottom of page