top of page
ניסיון חדש לרקע סופי.png

איתמר גנור

מאז שאני זוכר את עצמי יש חוויה אחת מאוד מובהקת שחוזרת על עצמה לאורך חיי: אני נמצא בבית זר ולא מצליח לנשום. כל פעם שאני בתוך החוויה הזאת אני מחפש את המקרר. הגזים שבתוכו עוזרים לי עם הנשימה. המקרר נמצא בכל בית וקל מאד למצוא אותו. כשמכניסים את הראש עמוק לתוכו ולוקחים נשימה עמוקה אפשר לנשום שוב.

 

העבודה הראשונה בתערוכה, "סאונד-סקייפ (נוף צלילי) של התקף" מציגה מקרר רדי מייד מטופל. העבודה מזמינה את הצופה לטחוב את ראשו באמצעות פתח ייעודי ולהתרשם מעבודת ויז'ואל וגם סאונד. התמה המרכזית בעבודה הייתה המחשבה של איך אני גורם לצופה לשים לב לנשימה שלו. כל חווית הצופה מתרחשת בתוך המקרר ובשל כך מכריחה אותו להעמיד את עצמו במקום שלי בזמן התקף. 

 

מימדים: 71x163x73 ס"מ.

 

העבודה השניה, "כתב - חרבות" היא פונט שאני יצרתי. רציתי לתת לעבודה משמעות מעבר לתערוכה וליצור משהו שימשיך איתי ועם הצופים לאורך זמן. בנוסף, צירפתי לינק לפונט ודוגמאות לשימוש בו במקביל לעבודה עצמה. האמצעי האמנותי הכי בולט בעבודה הוא השימוש הרב באיקונוגרפיה של להב. הלהב משמש כפרפרזה לסירוס, או יותר נכון, האיסור על התענגות יתר. השפה העברית מזוהה בעיניי כשפה מאוד אלימה, מושחזת ופוצעת - עוד מימי קדם נחשבה השפה העברית לשפה קדושה, שאסור היה להשתמש בה ביום יום ומי שהעז, נענש על כך. זו הסיבה שבחרתי לייצג אותה בעזרת כלי נשק כמו סכין.

בעוד והשפה מאפשרת לנו להביא רעיונות ולהתבטא היא גם כופה עלינו המון גידור ובאיזה שהוא מובן גם קצת מסרסת אותנו מהיכולת להתבטא בצורה חופשית לגמרי.

 

מימדים: גיליון (80X120) ס"מ.

 

שני הפרויקטים נולדו מהמחשבה על צירוף המילים: "חלל, חור וחסר" כאשר כל אחת מהעבודות מתכתבת עם כל אחת מהמילים בנפרד וביחד.

bottom of page