top of page

בן בן טוב

אל תגעו בי / בן בן טוב

בגדים תפורים ידנית + סדרת צילומים

כשהייתי קטן הרגשתי מבוגר, עכשיו אני ילד. אין לי מגדר.

הבגדים ממוחזרים כולם מבגדים שאספתי מהרחוב במשך השנים האחרונות. תפירה היא לא מדיום אליו אני רגיל, אלא אחד שלמדתי תוך כדי העבודה. כל אחד מהבגדים תפרתי ביד, באופן גס, לא מעובד, לא הסתרתי את התפרים ולא ניסיתי לייצר מראה נקי. אני מקווה שהעבודה מדברת בשם עצמה. בתהליך העבודה עבדתי מאינטואיציה, חיברתי בין הבגדים והבדים שנראו לי מתאימים, ללא סקיצה או מדידות או תכנון והתאמתי אותם לאסתטיקה שלי, חסרת מגדר או גיל.

את הצילומים צילמתי ברחוב הומה אדם כדי להדגיש את הרגשת השונות שלי במרחב הציבורי, גם המראה היומיומי שלי אינו קונבנציונלי ולעיתים מרגיש מנותק מהסביבה באופן מגוחך.

תודה ליונתן הלר שהשקיע את זמנו ועזר לצלם הכל

bottom of page