top of page

ברק זילברמן

שושלת / ברק זילברמן

 

ארבעה דיוקנאות משפחתיים ודיוקן עורב

עט, פחם ועיפרון על נייר

הרעיון של העבודה במקור הגיע מהעורב. ידעתי שרציתי לשלב אותו באחת מן העבודות מכיוון שיש לו משמעויות רבות וסמליות רחבה. כאשר התחלתי לחקור על העורב, הגעתי להקשר של העורב במיתולוגיה הנורדית, וידעתי שזאת התמה העיקרית בה אני מעוניין לעסוק בעבודה. כמו שהמיתולוגיה מתארת את העץ המשפחתי של האלים והאלילות, תוך שהיא בונה סמלים ומשמעויות סביב כל דמות, כך גם בעבודה שלי תוצג השושלת המשפחתית, כאשר לכל דור אבנה דיוקן עם מאפיינים משלו. כמו כן לקחתי השראה מסגנון הציור הנורדי העתיק, שלרוב מתאפיין במונוכרומטיות, ומצויר בדיו.

כל דיוקן מיוחס לדמות במשפחה שממשיכה את קו השושלת, תוך שימוש בסמליות שנועדה לאפיין ולתאר את האופי של כל דמות, ולספר על הרקע התרבותי שלה.

סבתא רבתא שלי, שזכיתי להכיר, היא זאת שמתחילה את השושלת, מאחר שהיא היתה זו שעלתה לארץ וביססה את השורשים של המשפחה. סבא שלי ממשיך אותה, אחריו מגיע אבא שלי ולבסוף, ציר השושלת הנוכחי מסתיים בי.

כל דיוקן מכיל בתוכו מוטיבים ארציים ומוטיבים רוחניים. הדיוקנאות של סבא וסבתא רבתא נוטים לייצג את המישור הארצי והגשמי, שכן סבי וסבתי עבדו רוב חייהם במקצועות פשוטים שנועדו להביא כסף הביתה, שיהווה לבסיס יציב ממנו שאר הדורות יוכלו לצמוח, בעוד שהדיוקנאות שלי ושל אבי נוטים לייצג את המישור הרוחני, מאחר ששנינו עוסקים בתחומים הקשורים לעולם הרוח – אבא שלי אדריכל, ואני עוסק באומנות ומוסיקה.

העורב – מסמל מעבר מתקופה ישנה אל תקופה חדשה, ובהקשר של ההצבה, במעבר מסבא לאבא, הוא מייצג את המעבר מארציות לרוחניות כמו גם מעבר מהדור הישן אל הדור החדש.

bottom of page