top of page

נועה מדוויר

ללא כותרת / נעה מדוויר

מיצב וידאו ופיסול

וידיאו, 7:14 דקות

פסל ברזל

 

זמן רב שמשהו גרם לי לחוש לא בנוח. גדר, מתכת חלודה מפרידה ביני לבין המתרחש, אך לא יכולתי לשים את האצבע על הבעיה.

בחרתי להשתמש בסיטואציה אנושית במרחב אינטימי ולגלגל אותה בתהליכי הפשטה, עיוות, הזרה והרחקה.

 

מצאתי את עצמי על אי בודד.

מוקפת בעצמים זרים בחלל.

התמונה איבדה מהגדרתה, שמי אבד מתודעתי.

הסתכלתי על המתקיימים בחלל וזיהיתי זיכרון להגדרתם כחברים,

אך כעת הם צורות בעלות רוח אשר איננה יכולה להתאחד עם שלי.

שם, בחלל, הרגשתי לראשונה בעוצמתה המטלטלת את העובדה שהנני סובייקט בתוך עיסה של קיום.

משחקת במשחק ההגדרה והקומפוזיציה שכעת נראה לי טיפשי.

מפחיד להיות רק קיום בלי מהות והגיון.

הקיום הבודד הוא המוות לחיים הידועים לי, המוות של המציאות, המוות של הרעיונות האפשריים, האל-ארציים.

לפתע אין הבדל בין הכל לכלום.

אבדון שלם אשר נשמע, נראה ומורגש על ידי אוחז התודעה.

הקיום הראשוני ביותר,

הוא עומד תלוש לבדו.

 

משתתפות: מיכל פיטוסי, גלי דוידוביץ, מור דוידוב, הילי גרינברג

צילום: אגם בירן

עריכה: עדן ברנר

bottom of page