top of page

ליר הנדלר

שברי אור / ליר הנדלר


עבודת הגמר שלי היא תוצאה של מחקר על היחסים בין אור, צבע ושקיפות. שלושת הגורמים האלו יכולים להתחבר ולהתפרק באינספור דרכים שונות, העושר והמגוון הללו ריגשו אותי כל פעם מחדש.


בתהליך שעברתי השנה יצרתי באמצעות שלושת הגורמים האלו שילובים רבים והתנסתי בעשרות חומרים שקופים וצבעוניים, קונבנציונליים יותר ופחות, ביניהם שקפים צבעוניים, קליפות ירקות, שאריות זכוכית, מדבקות וכד'. לבסוף, הגעתי להתמקדות בשתי טכניקות מרכזיות: ציור על זכוכית והקרנתו וויטראז'.


אני מרגישה ששתי הטכניקות נותנות ביטוי באופן שלם לאיחוי בין השקיפות, האור והצבע. החומר המרכזי בעבודה הוא זכוכית, בה השתמשתי כחומר ומדיום מחד וכמצע לא קונבנציונלי לציור מאידך. הזכוכית מזמינה מחקר על חשיפה ושבריריות, מושגים המתקשרים הן לעולם האמנות והן לעולם הרגש.


מאפייני הזכוכית מתחברים לתחושות שמלוות אותי, ביניהן הרגשה של חוסר שליטה ביחס לחשיפת עולמי לחברה, דבר שמוביל אותי להרגיש פגיעה.

הדימויים שבחרתי, בדומה לזכוכית, סובבים גם הם סביב אותם רעיונות, הדמות שיצרתי בויטראז' היא דמות חשופה ושברירית שהתפתחה מתחושות אלה.
גם הדימויים המצויירים על גבי הזכוכית מבטאים את אותם רעיונות. הייצוג של עצמי, רוקדת, הוא בשבילי ייצוג חושף. במהלך העבודה הבנתי שהפגיעות היא אינה בהכרח תכונה שלילית ודווקא החשיפה מעניקה לי שיחרור וחופש.

התהליך שעברתי השנה היה אומנותי ורגשי וכלל ניסויים ותובנות סביב היחסים בין אור, שקיפות וצבע.
אני מתרגשת וסקרנית להמשיך בחקר ובהתנסויות של אותו יחס קסום.

bottom of page