top of page

איתמר ברייר

נחש / איתמר ברייר

העבודה ״נחש״ בנויה מניירות ועיתונים ממחוזרים, העטופים במסקינטייפ, רשת לולים וניילון נצמד. השימוש ברשת הלולים והניילון הנצמד מדמה את תחושת החלקות ואת קשקשי הנחש.

 

הרעיון מאחורי העבודה הוא בניית אובייקט שעיקרו הוא העיסוק בחלל בו הוא מוצג, הדרך שהוא משתנה לפיו ומושפע ממנו. הנחש נוצר והותאם ישירות לחלל.

 

הנחש מתפתל בגרם המדרגות וצורתו מתקשרת עם צורת בניית הקומות ואופי המעקה.

העבודה הינה עבודת מיצב SITE SPECIFIC .

 

התחושות שרציתי להעביר הן התפעלות פחד וסקרנות. גודל הנחש העצום, מקיף את הצופה ומעניק תחושה קטנות ביחס לגודלו, ורצון להמשיך לגלות את קצהו.

bottom of page