top of page

יואב עין דור

עפרון על נייר - 100.5*144 ס"מ

סדרה של אבקת גרפיט ודבק - 29.7*42 ס"מ

 

במהלך החצי שנה האחרונה התעסקתי עם חומר הגרפיט במצבי צבירה שונים במטרה להגיע למיצוי של החומר. התחלתי עם צילומים שלי שביימתי בתחילת השנה, בתכנון היו שלושה אך במהלך הדרך התחלתי להתנסות בגרפיט במצבו האבקתי והגעתי לטכניקה מעניינית שפיתחתי, ההובילה אותי ליצור סדרה של ציורים המשלבים דבק פלסטי ואבקת גרפיט.

חלק בלתי נפרד מעבודתי הוא תהליך היצירה והחיים האישיים שלי שהם ללא ספק ייצוג אותנטי ומעמיק לתהליכים רגשיים שעברתי. פעמים רבות, התהליך הוא בשבילי העיקר, והוא היצר המוביל שמלווה אותי, המפגש האינטימי עם עצמי הוא עבורי היצירה האמיתית.

המעבר מציור ריאליסטי הנמשך לאורך פרק זמן ממושך ודורש ריכוז והתבוננות, לציור בטכניקה אשר פיתחתי תוך כדי התהליך, מראה בדיעבד את השינוי שחל בי השנה.

bottom of page