top of page

הילה זוטא

מפלצות ביתיות

נייר רישום , עפרונות ,קרטון , קאפה.

מידות משתנות.

 

שמו המדעי של חתול הבית catus, silvestris Felis. הוא יונק טורף מבוית ממשפחת החתולים.

חתולים, כמו בעלי חיים אחרים, קנאים לטריטוריה )אזור מחיה( שלהם, הם נוהגים לסמן אותה בריח - באמצעות שתן, התחככות בחפצים או שריטות.

בטריטוריה מתנהלים עימותים רבים במטרה לסלק פולשים. בחיה זאת יש הרבה קסם בעיני- חוסר הנכונות שלהם להיכנע אחרים לעומת האינסטינקט שלהם כאשר הם צריכים משהו מאותו אדם, זוהי רק אחת מהאקסיומות הרבות המיחדות חיה זו.

 

רציתי ליצור מין סביבה טבעית/אוטופיה של חתולים שבה החתולים מנהלים שגרה יום יומית בתוך ביתם השקט

יצירת רישומים אותם אני מציבה בחלל. בתוך החלל מוצבים רהיטים שאנו מזהים מחיי היום יום שלנו - שיש , ארון , מנורה אך מותאמים למידותייהם של החתולים, בהשקאת סרט ילדים "חתולים בצמרת" ,שם החתולים עברו האנשה וניגנו על כלים ורקדו על

רהיטים מותאמים לגודלם.

 

החתולים המשתתפים בעבודה הם חתולי המחמד של חברי הקרובים. הם מהווים חלק משמעותי ובלתי נפרד מחייהם . מהיכרות עם החתולים השונים החלטתי ליצור מעין חלל זיכרון של רגעים שכל בעל חתול מזהה את הסצנות שיצרתי ומקשר אותם לחוויות האינדיבידואליות שלו עם החתול שלו.

 

כשהגעתי לרעיון הסופי , באחת ההגשות עלתה השאלה "למה חתולים"? שאלת השאלות מלבד הקסם שמגיע עם האישיות מיקומה של העבודה נעשה בצורה מחושבת - על מנת להעניק לחתולים את הטריטוריה השקטה שלהם לכן אין להכנס יותר משלושה אנשים לחלל, שלא תפחידו אותם!

bottom of page