top of page

רומי ברשישת

כאוס chaos  فوضى / רומי ברשישת

אקריליק על עץ

 

בחלל מוצגים מספר דימויים עצמאיים שבהצבתם אחד ליד השני יוצרים מעין רחוב המורכב מטלאים טלאים של אירועים אלימים.

כבר תקופה ארוכה שאני מתנסית בטכניקה של ציור כתמי בשחור לבן, כתם ליד כתם וצורה ליד צורה מאפשרים לכלל הדימויים להיות מופשטים במקצת ועם זאת הם עדיין נשארים נאמנים למציאות ומתלכדים לכדי דימויים שלמים. הדימויים שנלקחו לעבודה הינם דימויים קשים ואלימים מהאינטרנט. את המתח בעבודה ניסיתי להדגיש בעזרת שימוש קונטרסטי בשחור לבן, וכן בתיאור גרפי של זוועות אלימות בן אם לאדם.  

בנוסף הכנסת מספר סיטואציות שונות מנקודות מבט שונות יוצרות מרחב המרגיש כאילו קפא בזמן ונותן רגע להשתאות אל מול השקט המטריד שהעבודות מביאות איתן.

מחשבה על יצירת חלל כזה קיימת בי כבר זמן מה, תהליך העבודה שלי היה לא פשוט ורצוף בחיפושים, אם זה של חיבורים חומריים ואם זה של דימויים היו ימים רבים שהעבודה נעשתה רק במחשבה שלי ולא הצליחה לבוא לידי ביטוי בצורה מעשית, הרעיון עבר גלגולים רבים מאובייקט לאובייקט וביחד הן יוצרים כמעין ציר זמן שבו התבשלתי עם הרעיונות והבאתם לידי ביטוי.

לא פעם ולא פעמיים יצא לי לשאול את עצמי למה דווקא הנושא הזה של האלימות, הכאוס כל כך מושך אותי. אני מניחה שזאת משום שהמציאות שאנו חיים בה אינה פשוטה לשני הצדדים, תחושת פחד מעצם הליכה ברחוב הקרוב לבית לא אמורה ללוות אף אדם ללא קשר מה מוצאו. וההבנה שהאלימות מחלחלת ונוגעת לכל אדם החל מסביבתו האישית ועד לסביבות רחוקות גלובליות.

עצם ההתעסקות בעשיית העבודה היוותה עבורי כמעין שקט בתוך כל הסערה שכולנו שרויים בה וגם אלו שחיו פה דורות לפנינו. המתיחות ותחושת המועקה לא נפסקה אף פעם.

bottom of page