top of page

סיון יניב

ללא כותרת / סיון יניב

בתקופות שונות, לפרקי זמן, דמוי מסוים תופס אותי ובתחילת השנה זה היה כלבים. למעשה, אף פעם לא היה לי כלב לא רציתי אחד וגם אין לי חיבה מיוחדת לכלבים, העובדה שישנם ריבוי כלבים בסוגים צורות וצבעים שונים עניינה אותי והובילה אותי לפרויקט זה.

במהלך החיפוש אחרי דמויים נתקלתי בסרטונים מצחיקים של כלבים והבנתי כי התנהגות של כלבים משיקה הרבה פעמיים להתנהגות אנושית;  לדוגמא כלבים מריחים את הצרכים אחד של השני כדי לתקשר, במובן מסוים גם בני האדם עושים זאת, אנשים משתפים דברים חסרי ערך במדיה השונות, אנשים אחרים, זרים רואים זאת, קוראים, מחטטים וכך מתקשרים, ממש כמו כלבים. 

פעולות סתמיות הקשורות בכלבים, הצחיקו אותי, התחלתי לשחק ולהרחיבם לידי עבודה.

בזמן העבודה על העבודות נתקלתי בבעיות טכניות רבות שגלגלו אותי לחקור טכניקות וחומרים חדשים כדי לממש את החזון שלי לגבי העבודה. המחקר החומרי הביא לכך שהעבודה עשויה בטכניקת פיסול שונות, המשרתות את הסיטואציה.

bottom of page