top of page

תמר גרון

אילו מטוסים 

טכניקה: צילום וידיאו דיגיטלי

עבודת הוידיאו שלי הנקראת "אילו מטוסים" מציגה את סיפורה של דמות ששמה אינו מוצג לנו, הצופים. במהלך העבודה, הדמות מסיירת בבית הקברות שנמצא במימד הנושק לפנטזיה אך מייצר ניגודים ושיח בין הדמות לבין המרחב שבו היא נמצאת. המטוסים שנחשבים כמסמן גברי מיליטנטי קרבי וכל-יכול כביכול דוחה את דמות האישה ומייצרים חלום של מאצ׳ואיזם מודרני שבו בעל הממון והכוח שבא על ידי מכונות הוא הגיבור החזק והכל יכול אל מול דמותה של האישה ובכך מכניסה קצת רוך אל סביבת מטוסי הקרב האילמים והאלימים שחזרו משדה הקרב ועברו תלאות, נשאו איתם ניצחונות וחיים אל מול מוות והפסדים, שבתור ילדים משמשות כמשחק ילדים תממים מלא חופש ודימיון.

בימים אלו אני תוהה כיצד זה יתכן שאיש נלחם באחיו בעולם המתיימר להיות כה מודרני וליברלי, עולם בו יש פתרונות טכנולוגים מציליי חיים , עולם בו לט לומדים מטעויות עבר. עלינו לגנות את האלימות המתרחשת בשדות הקרב הרחוקים ביותר והקרובים ביותר ולתת את החשיבות המגיעה לנפש האדם לכבוד חייו.בסופה של כל מלחמה שני הצדדים מפסידים כי במלחמה כולם מפסידים.

bottom of page