top of page

איומי אריבזנוב

ללא כותרת / איומי אריבזנוב

 

תמיד הייתי סקרנית לגבי מיתולוגיות בכל רחבי העולם, מה היה המקור של כל סיפור ואיך קיים שיח מסוים בין הדימויים המשותפים בכל התרבויות והאזורים השונים בעולם.

מיתולוגיות ואגדות הן בעצם התיעוד ההיסטורי של בני האדם המנסים למצוא הסברים לתופעות שונות ולכן יוצרים עולם חדש לגמרי של סיפורים ויצירות שנמשכים עד עצם היום הזה.

אני מציגה ספר של סקיצות וציורים יחד עם סיפור כתוב על האגדות שיכולתי לאסוף לתוך אנתולוגיה של אותם יצורים המראה את הקשר בין כל אחד ואיך למרות המרחק ולפעמים הניתוק המוחלט בין אזורים בעולם, נוצרה תשתית דימוים משותפת לכל העולם.

לצד הספר עומד הפסל של סביבה במיניאטורה כניסיון שלי ליצור עולם אחר, מומצא.

bottom of page