top of page

אלון גנץ

פני שטח / אלון גנץ

אי-בטון, עץ, יוטה, רשת מתכת, אקריליק

בתים-קרטון, לבד, עץ, נייר, חלקי מתכת, אקריליק

עצים-ספוג, עץ, אקריליק

 200×100×170 ס"מ

 

מהו אי? פתחתי גוגל ומצאתי שאי הוא יבשה מוקפת ים, פיסת אדמה אשר מופרדת מהעולם שבחוץ, עולם מנותק, ללא התערבות העולם החיצוני.

האי שבניתי סלעי בעיקר, ועליו בניינים הבנויים בהתאם לצורת האדמה עליה נבנו. כל בניין בנוי בנקודה הנוחה לו, ומתאים את עצמו לטבע ולמיקום בו הוקם, והטבע נאלץ להתאים את עצמו אליהם.


האי מזכיר בצורתו ראש אנושי, אך מופשט, ומסמל את הקשר בין האדם לטבע אותו רציתי להמחיש: כפי שהאדם מזהה ומכיר פרצופים מוכרים, כך האדם יכול לזהות צורות המזכירות פנים גם בעצמים דוממים, ובכך להכיר ואף לחוש טוב יותר את המקומות בהם הבתים ממוקמים.

הבתים נוצרו מזיכרון ומהדמיון, ומבוססים על בניינים בכפרים וערים לא מוכרות בדרום אירופה, סמוך לים התיכון. אותם כפרים שהושפעתי מהם הם כפרים אשר השתמרו מעולה בזכות העובדה שלא ניצלו את פוטנציאל התיירות שבהם: הם אינם מלאים בחנויות מזכרות שונות, ואינם מתבססים כלכלית רק על התיירים שבאים לבקר מכל העולם. דבר זה מותיר אותם אמנם שוממים וריקים, אך במצבם המקורי: מנותקים, ללא התערבות העולם החיצוני, כמו פיסת אדמה אשר מופרדת מהעולם שבחוץ, כמו יבשה מוקפת ים.
כמו אי.


אין על גוגל

bottom of page