top of page

תמה דרור קליין

Between (red and blue) / תמה דרור קליין

 

מיצב וידאו בשלושה ערוצים

 

לפני כמה ימים מלאו עשר שנים לפרידה של ההורים שלי.

ועדיין, גם בעבודת הגמר שלי, אני מחברת אותם ביחד.

 

בעזרת מסך מפוצל אני יוצרת את התמונה שנמצאת אצלי במחשבות של ההורים שוב ביחד, כאילו לעולם לא נפרדו. ובחלקים אחרים בעבודה אני מעמידה אותם וגורמת להם להתמודד אחד עם השנייה. 

 

צד נוסף לעבודה היא התחושה שאני באמצע בין שניהם. לכל אחד מהם דעה, בדרך כלל הפוכה, ועלי להחליט עם מי אני הפעם, באיזה צד לבחור ועל מי להגן ולתמוך. 

 

בתוך כל הבחירות האלה הזהות שלי קצת נעלמת. האם אני רק חצי חצי של ההורים שלי או שבכלל צד משלי.

 

בשנה הראשונה של הגירושים אמא, אחותי ואני היינו שומעות את רג׳ינה ספקטור, אני שומעת אותה עד היום. אבל שיר אחד שלה מתאר בעיניי את איך שאני רואה את היחסים של ההורים שלי-  TWO BIRDS

bottom of page