top of page

עמליה לוי גורדון

אנקדוטה / עמליה גורדון לוי

ציור ידני דיגיטלי  

 

אנקדוטה מאפשרת לנו להטמיע מסרים ולהבין דברים מסוימים באופן פשוט יותר ואף לאפשר לנו לזכור טוב יותר.

 

אנקדוטה היא סיפור קצרצר שבא להמחיש היבט כלשהו . של אישיות, או תיאור של מאורע היסטורי או אפילו תיאור של מאורע הלקוח מהחיים שלנו ושיש לנו רצון להמחיש אותו באופן ברור וחזק יותר.

 

האנקדוטה עוסקת בפרטים שוליים אך יש בה כדי להאיר פרטים מהותיים יותר ובפרט להוסיף צבע ועניין בתיאורן של עובדות יבשות.

 

בעבודתי יצרתי שני קולאז'ים, אחד על הספר החטא ועונשו והשני על האמן ומרגריטה. הקולאז' שהרכבתי בנוי מהמאורעות שמבחינתי היו המשמעותיים ביותר ברומן מתוך רצון להאיר בזרקור את הנושאים העמוקים יותר הנאמרים בתוך הסיפור. ציירתי באופן ידני דיגיטלי כל מאורע משמעותי בנפרד ואז חיברתי יחדיו את הכול עד שלבסוף התמלא הדף השלם.

 

כך אני חשה - הנני הרכב אקראי של דברים ספציפיים. אני יצירה שעשויה מיצירות של אחרים. 

 

המדיה שאני צורכת, בין עם ברשתות החברתיות, טלוויזיה ובמיוחד הספרים שאני קוראת, משפיעים עליי ומעצבים חלק גדול מהאישיות שלי. הנושאים והמצבים המתוארים בספרים שאני בוחרת לקרוא , לא פעם משנים את הפריזמה דרכה אני מסתכלת על העולם והפילוסופיה שאימצתי לגבי החיים

 

במקרה הזה,  הספרים שבחרתי לחקור השפיעו עלי יותר מכל מדיה אחרת שנחשפתי אליה לפני. ידוע כי אנשים רבים מפתחים ומגבשים את דעתם בהתאם לתכנים של המדיה אותם הם צורכים והתקווה שלי היא שצפייה בעבודתי תייצר אצל הקהל את הרצון לחקור, ללמוד ולהעמיק יותר על הנושאים המדוברים ובכך אולי תוסיף דבר מה לתפיסת חייהם.

 

בנוסף, במסגרת העבודה השתמשתי בסגנונות שונים הנחשבים קלאסיים וקאנונים ושילבתי אותם במדיום יותר עכשווי ומודרני שפונה לדור החדש, הצעיר יותר. בכך קיוויתי להנגיש ולבטא את החיבור והמבט המודרני שלי לספרים הקלאסיים האלו.

bottom of page