top of page

עינבר שחם

אסופה / עינבר שחם

טכניקה מעורבת

העבודה שלי מורכבת מחמש קופסאות, אשר כל אחת מהן מהווה הצצה לעולם הפנימי שלי.

תקופה ארוכה הייתי לכודה בתוך מבוך של מחשבות ורגשות.

תהליך ההחלמה שלי הוא שהיווה עבורי השראה לעבודה.

בדרך יצרתי דימויים איתם בראתי בצורה אינטואיטיבית סצנות בתוך חדרים. כל סצנה נולדה מתוך תהליך ארוך שהיה מרובה בהתחבטויות והתנסויות.

את כל מה שחוויתי והרגשתי לאורך התהליך בו אני עדיין מצויה, אספתי וקיבצתי אל תוך דימוי אחד שהפך למעין חותם אישי.

bottom of page