top of page

דבר ראש המגמה / פיטר יעקב מלץ

תלמידים ותלמידות יקרים ויקרות,

 

תערוכת הסיום שלכם/ן זרחה ומשכה תגובות נלהבות מאוד כגון – "זוהי התערוכה הטובה ביותר שראינו בתלמה בעשור האחרון". אכן, הצלחתם/ן בחוכמת הצבה, בידע חומרי ובמקוריות המחשבה לבטא את עולמכן/ם  האישי ויתרה מכך, באופן היודע מהלכי אמנות חזותית עכשוויים ושואף לקדם את השפה החזותית.

אני, ואומר זאת בשם הצוות התמלאנו גאווה על כך. אך לא פחות, ואף יותר על הדרך שעשיתם/ן כקבוצה. דרך שהובילה אתכם לתערוכה האיכותית. ניכר שהצלחתם/ן במשך שנות הלימוד לפתח חברות מכבדת, תמיכה ודחיפה משותפת. הפנמתם/ן את ערכי המגמה הדוגלים בתשומת לב וביצירת מרחב בטוח לביטוי אישי וצמיחה.

 

אתם/ן יוצאים את תלמה כבוגרים היודעים איכות מהי, שופעי אהבה לעשייה האמנותית ומבינים את כוחכם/ן  האישי והקבוצתי לשמש אור לתרבות ולחברה בישראל.

 

באהבה גדולה, תשמרו על קשר,

 

פיטר  יעקב מלץ

ראש מגמת אמנות פלסטית- חזותית

bottom of page