top of page

דבר מנהל בית הספר / דן שגיב

בוגרים ובוגרות יקרים ויקרות,


אנו שמחים וגאים בכם ובתוצרים המרהיבים שהצגו בתערוכה האחרונה שלכם בבית הספר, בתום שנות עשייה מפרכות, ובמקביל למציאות חברתית ובריאותית מאתגרת וקשה. לאורך שנותיכם בבית הספר התבוננו כולנו ביכולותיכם להגיב למציאות, כל אחד ואחת בדרכו/ה הייחודית, ומתוך העשייה האישית צמחה אמירה קולקטיבית מלאה בעוצמה.


הריבוי והמגוון של דרכי הביטוי בתערוכה, הם ביטוי לתהליך הייחודי שעברתם בבית הספר. צוות ההוראה האיכותי ידע כיצד לסייע לכם לפלס את הדרך המותאמת באופן אישי, ואנו שמחים וגאים בכם ובתוצרים שהפקתם.


עלו והצליחו בהמשך דרככם,


דן שגיב
מנהל בית הספר

bottom of page